youtube logo twitter logo instagram logo facebook logo linkedin-logo

Fællesarealer

På området ved Christians Park er der udført flotte fællesarealer til brug for områdets beboere.

Der er bl.a. tilknyttet 1 parkeringsplads til hver enkelt bolig – 72 P-pladser i alt. Disse parkeringspladser kan frit benyttes af områdets beboere. Der er gode tilkørselsforhold til området via 2 indkørsler til ”Christians Park” fra Roesskovvej. P-pladser udlægges i terræn med en kørebanebelægning i asfalt og flotte flisebelægninger på selve P-arealerne. P-arealerne er belyst i form af lysstandere.

Der er depoter tilknyttet alle boligerne, og de er placeret tæt på den enkelte bolig i terrænniveau.

Der er imellem og bagved boligerne blevet udlagt store grønne græsarealer som er beplantet med en passende mængde buske og træer. Denne beplantningsplan er nøje gennemført og planlagt af tilknyttede landskabsarkitekter på projektet.

På det store grønne areal bagved boligerne er der etableret et stort aktivitetsområde som er til rådighed for beboerne. Dette aktivitetsområde indeholder bl.a. legeplads med gyngestativ, sandkasse, legeredskaber mv. Der er ligeledes opført en stor multibane på 16×32 meter. Denne bane kan benyttes til både street-fodbold og street-basket. Denne bane er udført med kunstgræs som underlag. Banen opfylder DBU’s krav til disse baner, hvorfor DBU har valgt at støtte opførelsen af denne bane. Der er bander hele vejen rundt om denne bane. Der er ligeledes opsat basketkurve i begge ender af denne bane, således der er mulighed for at spille basketball på banen.

Hele vejen rundt om grunden, er der plantet et naturligt hegn med buske og træer, som forskønner området, og samtidigt gøre hele området meget attraktivt.