Lokalplanen blev godkendt i Odense Byråd den 7. november 2008. Der kan henvises til www.odense.dk, hvor hele
lokalplanens tekst kan findes.

 
Om lokalplanen
Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at opføre etageboliger i 3 etager. Lokalplanen omfatter et område afgrænset
af Odense-Middelfart jernbanen, Roesskovsvej, jvf. oversigtskortet nedenfor. Oversigtskortet viser lokalplanens område Forslag
til lokalplan nr. 8-670  5

Hent yderligere oplysninger om lokalplansteksten på www.odense.dk